فارسی - USD

Language

Currency

صفحه اصلی > وبلاگ > چرا شارژ برای بیمه

سوالات متداول

سفارشات ارسال شده

مجموعه های داغ

صفحه اصلی > وبلاگ > چرا شارژ برای بیمه

چرا شارژ برای بیمه

چرا ما برای بیمه در نظر بگیرید؟

برخی از سفارش های انجام شده توسط CPAM (پست هوایی هوایی چین) ممکن است روز 30-60 را برای رسیدن به مقصد بگذرانند و بسته در طول حمل و نقل خارج از کشور، از دست رفته یا آسیب دیده باشد. 

در صورتی که بیمه حمل و نقل را هنگام خرید از دست رفته یا آسیب دیده خریداری کنید، می توانید درخواست دوباره ارسال یا بازپرداخت را در صورت سفارش خریداری کنید. بنابراین ما توصیه می کنیم برای خرید بیمه حمل و نقل با سفارش.